Handleiding

Het in bedrijfstellen van de vloerverwarming

Stap 1: Draai indien nodig alle retourventielen van de verdeler open. Tegen de klok in, tot u voelt dat de dop over het schroefdraad heen draait.

Stap 2: Steek de stekker in het stopcontact. Tijdens de opstartperiode van de vloerverwarming, mag de Enegier (pompschakelaar) niet gemonteerd zijn.

Stap 3: Stel de thermostaatknop (b) in op stand 2.

Stap 4: Verhoog uw kamerthermostaat op warmtevragend.

Voorbeeld: het is 19ºC in het vertrek. Dan moet er 20ºC tot 21ºC worden gevraagd om de CV in bedrijf te stellen. Als u heeft gekozen voor bijverwarming, dan moet u de radiatoren, die hangen in hetzelfde vertrek als de kamerthermostaat, knijpen tot deze nagenoeg dicht staan of de thermosstatische kranen op de radiatoren op stand 1 zetten.

Stap 5: Laat nu de verdeler 2 dagen op stand 2 staan en daarna mag u per 2 dagen met een halve stand verhogen tot 4,5.

Voorbeeld: Maandag – stand 2, Woensdag – stand 2,5, Vrijdag – stand 3, etc.

Stap 6: U kunt, na 2 dagen op stand 4,5 te hebben gestookt bij bijvoorbeeld 21ºC, bepalen of uw vloer naar wens is. Wanneer de vloer naar uw gevoel te warm wordt, kunt u deze terugdraaien naar stand 4 of de stand die het beste bij u past.

Stap 7: Indien u de Enegier er heeft bijgekocht, kan deze nu geplaatst worden.

A – Retourventiel

B – Thermostaatventiel met capillair

C – Ontluchter

D – Retourventiel buizengroep(en)

E – Retourbalk

F – Circulatiepomp

G – Maximaalthermostaat

H – Aanvoerbalk

I – Aanvoer buizengroep Euroconisch

J – Thermometer

Standen thermostaatknop:

Stand 1 – 10ºC

Stand 2 – 20ºC

Stand 3 – 30ºC

Stand 4 – 40ºC

Stand 5 – 50ºC

 

Probleem oplossen

1. Zit de stekker van de circulatiepomp (F) in het stopcontact (zonder Enegier)?

2. Controleer of uw kamerthermostaat juist werkt:

 • Stel de kamerthermostaat in op 28ºC.
 • Stel de thermostaat knop (B) van de verdeler in op stand 4.
 • Noteer de stand van de thermometer (J) van de verdeler.
 • Kijk na ongeveer 15 min. of de temperatuur is opgelopen.

Temperatuur loopt niets op: Controleer of er afsluiters in de aanvoer/retourleiding gesloten staan.
Temperatuur is opgelopen: U had de kamerthermostaat te laag ingesteld.

3. Pomp maakt lawaai: Ontlucht het gehele verwarmingssysteem

Bij het opwarmen van uw CV-systeem nadat het opnieuw is (bij)gevuld komt er lucht vrij uit dit zuurstofrijk water. Om deze lucht uit de leidingen te krijgen moet u af en toe ontluchten. Hierna is bijvullen vaak nodig.

Ontluchten van uw radiatoren:

 • Zet uw kamerthermostaat zo laag mogelijk.
 • Schakel de CV-ketel uit door de stekker uit het stopcontact te nemen
 • Schakel ook de pomp van de vloerverwarming uit door de stekker uit het stopcontact te nemen
 • Wacht vervolgens 10 min. tot de watercirculatie is gestopt en de lucht de kans krijgt naar het hoogste punt te trekken
 • Begin vervolgens bij de radiator op het hoogste punt in de woning en eindig bij het laagste punt.
 • Sluit eerst de kraan van de radiator die u wilt ontluchten en draai vervolgens het ontluchtingsventiel met een ontluchtingssleutel open, zodat de lucht en een beetje water ontsnapt (het water is vaak vies en kan lelijke vlekken veroorzaken). Zodra er geen lucht meer ontsnapt, draait u het ventiel weer dicht.
 • Draai vervolgens de radiatorkraan weer open.
 • Controleer op de manometer van het CV-systeem of de druk naar minder dan 1bar is gedaald. Wanneer dit het geval is, dient u de installatie bij te vullen.

Ontluchten van de vloerverwarming verdeler

 • Schakel de pomp van de vloerverwarming in door de stekker in het stopcontact te steken (zonder Enegier)
 • Draai vervolgens alle retourventielen (D) dicht door deze met de klok mee te draaien
 • Begin vervolgens te ontluchten door met de radiatorsleutel het ontluchtingsventiel (C) te openen en wanneer er geen lucht meer komt, te sluiten.
 • Draai vervolgens groep 1 (links) open door het retourventiel tegen de klok in te openen.
 • Ontlucht weer via het ontluchtingsventiel en sluit de groep weer af.
 • Ga op deze wijze alle groepen langs tot u de laatste heeft gehad en draai dan alle groepen weer open

4. De pomp draait niet en zit vast

 • Zet uw kamerthermostaat zo laag mogelijk
 • Wacht vervolgens 10 min.
 • Haal de stekker van de verdeler uit het stopcontact of de Enegier
 • Draai met een platte schroevendraaier de grote schroef uit het midden van de pomp
 • Ga vervolgens met deze schroevendraaier in de opening en voel of de pomp draait, door deze met de klok mee te draaien
 • Dan plaatst u de grote schroef weer terug, stopt u de stekker in het stopcontact en verhoogt u de kamerthermostaat

5. De vloerverwarming wordt, in combinatie met de radiatoren, niet warm

 • Draai de radiatoren, in het vertrek waar de kamerthermostaat hangt, bijna dicht.

Het kan zijn dat de radiatoren teveel warmte afgeven, waardoor deze het vertrek al hebben opgewarmd voordat de vloerverwarming de vloer warm heeft.

6. De vloerverwarming wordt niet warm

 • Controleer de aanvoer en retourleiding met de hand op temperatuur. Is de aanvoerleiding

(leiding boven thermostaatknop (B)) kouder dan de retourleiding (links naast de aanvoerleiding boven het retourventiel (D)), dan bestaat de mogelijkheid dat de aanvoer en retourleiding bij montage zijn verwisseld.

7. De koppeling van de vloerverwarmingverdeler zweet

 • De verdeler wordt koud gemonteerd en zal zich tijdens het opwarmen c.q. in bedrijf nemen gaan zetten (hierdoor bestaat de kans dat de koppeling gaat zweten).
 • Draai met een steeksleutel of bahco de koppeling na

8. De vloerverwarmingverdeler komt boven 50ºC uit

 • Indien dit gebeurt, zal de maximaalthermometer (G) de pomp van de verdeler uitschakelen.

Een te hoge watertemperatuur kan schade toebrengen aan de vloer en het vloerverwarmingssysteem.

 • Draai in dit geval de thermostaatknop (B) omlaag naar b.v. 40ºC (stand 4)