KIWA

Toelichting KIWA

Voor een duurzame ontwikkeling is het essentieel om op verantwoorde wijze om te gaan met mensen, energie, grondstoffen en het milieu. Dit wordt door veel organisaties ingevuld, met initiatieven als people-planet-profit, sustainability, Cradle-to-Cradle, Corporate Social Responsability en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Kiwa onderschrijft de geest van deze initiatieven, helpt anderen om deze te implementeren en wil ook zelf haar bijdrage leveren.

Vanuit de aard van haar activiteiten draagt Kiwa al in belangrijke mate bij aan bevordering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO en sustainability. Kiwa maakt met haar certificatieactiviteiten immers kwaliteit transparant en dat helpt afnemers en consumenten om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Meer en meer levert Kiwa specifiek op social responsability en sustainability gerichten diensten. Het Kiwa MVO-certificaat, de Kiwa laagverbruikmerken, iip en persoonscertificatie zijn slechts enkele voorbeelden. Maar ook de portfolio van certificatiediensten draagt in belangrijke mate bij aan sustainability, door opgenomen eisen ten aanzien van o.a. grondstoffengebruik en -hergebruik, waterbesparing en energie-efficiency. Voorbeelden zijn het Kiwa Laagverbruikmerk, asbestverwijdering, hergebruik van granulaten, Keurmerk Veilig ondernemen. De Kiwa naam en merken staan internationaal voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Kiwa inside

Om de door Kiwa gevoerde (licentie) merken in de Europese markt krachtiger te profileren, presenteert Kiwa licentie én eigen merken in combinatie met de bedrijfsnaam Kiwa.

Kiwa beoogt alle certificatieschema’s onder het Kiwa en Gastec Keurmerk aan te bieden. Certificatieschema die Kiwa onder licentie kan aanbieden, zoals VCA, KOMO®, Certiva worden, onder de voorwaarde dat het schema aan de accreditatie-eisen voldoet en er overeenstemming is bereikt met de licentieverstrekker, in combinatie met het Kiwa merk gepromoot. Hierdoor neemt de zichtbaarheid van het merk en de (markt)waarde voor certificatiehouders sterk toe.

Er is een Kiwa keurmerk beschikbaar voor elk certificatieschema

Keurmerken als Kiwa®, Kiwa Quality® en Gastec QA® zijn uniek gekoppeld aan het gecertificeerde product / proces / systeem / attest of vakbekwaamheid en mogen alleen gevoerd worden door de certificaathouder als er sprake is van een geldig certificaat. Licentiemerken, branche- en sectorspecifieke keurmerken zijn er in vele vormen, maar in principe geldt voor het gebruik van deze merken hetzelfde.

Pictogrammen

Om certificaathouder te ondersteunen bij het vermarkten van gecertificeerde producten en diensten heeft Kiwa voor bijna alle certificatieschema’s pictogrammen ontwikkeld. Een bewezen succes waarmee de kracht van een licentiemerk gecombineerd wordt met het Kiwamerk. Een pictogram bestaat uit de Kiwa bever, een specifiek voor het certificatieschema ontwikkelde illustratie. Een accreditatie niveau is vereist en het is verplicht een landcode en registratiecode of naam van de regeling op te nemen.

Kiwa merken zijn beschermd

Kiwa merken zijn internationaal beschermd om misbruik te voorkomen en effectief te bestrijden.